Taxatie in verhuurde staat

 

Taxatie in verhuurde staat

Steeds meer hypotheekverstrekkers bieden producten aan waarmee woningen in verhuurde staat gefinancierd worden. Dit wordt veel al ‘buy-to-let’ financieringen genoemd. Met de toenemende behoefte aan financieringen voor woningen in verhuurde staat, is er ook een toenemende behoefte aan taxatierapporten in verhuurde staat. Het kan hierbij gaan om een woning die al verhuurd is of om een woning die verhuurd zal gaan worden na de overdracht. Steeds meer geldverstrekkers bieden een ‘buy-to-let’ product aan waarmee woningen in een verhuurde staat gefinancierd worden. Geldverstrekkers zien graag een extra onderbouwing in taxatierapporten waarin sprake is van een ‘marktwaarde (in verhuurde staat)’. Er dient een aparte berekening toegevoegd te worden voor een woning in verhuurde staat.

Taxatie van een woning in verhuurde staat

Wij taxeren jouw verhuurde woning in een NWWI rapport. Dit rapport is gebaseerd op een aantal zaken.

  • Actuele huurprijs
  • Markthuurwaarde
  • Huurprijs op basis van de huurpunten
  • Optimaliseren van de huidige huur
  • Onderhoudsstaat
  • Mogelijke leegwaarde
  • Netto aanvangsrendement
  • Lastenberekening

Vraag aan jouw financieel adviseur wat voor een rapport jij nodig hebt. Niet alle geldverstrekkers vragen om een NWWI taxatie.